Kaotatud rakendamisel

Eeskirjade koostamise protsess tuleb põhjalikult läbi vaadata, et valitsus ei saaks parlamendi tahtest mööda minna

parlament, eelarveistung, parlamendi seaduseelnõud, eelarveistungjärgu seaduseelnõud, parlamendiuudised, India uudisedParlament on soovitanud valitsusel kehtestada eeskirjad kuue kuu jooksul pärast seaduse vastuvõtmist.

Parlamendi eelarveistung on olnud tulemuslik. Parlament võttis vastu 18 seaduseelnõu. Neist neli on mõeldud kaupade ja teenuste maksustamise korra rakendamiseks ning viis on seotud liidu eelarvega. Parlament võttis vastu ka seadused sünnitushüvitiste suurendamiseks, vaimse tervise teenuste kättesaadavuse edendamiseks, HIV-nakkusega inimeste diskrimineerimise ennetamiseks, karistuste suurendamiseks joobes juhtimise eest ja liiklusohutuse reguleerimiseks.

Parlamendi seadusandlus on esimene samm meie õigussüsteemi lünkade kõrvaldamisel. Seadused on ideed ja nende rakendamise üksikasjad tulevad reeglite kaudu. Just seaduse rakendamine paneb proovile selle tõhususe probleemide lahendamisel kohapeal. Halb rakendamine muudab isegi suurima seaduse ebatõhusaks. Seaduste rakendamiseks kasutatakse valitsuse kehtestatud reegleid. Need reeglid annavad seaduse mutrid ja poldid ning näevad ette, kuidas inimesed sellega igapäevaselt tegelevad. Seetõttu on valitsuse kehtestatud reeglid sama olulised kui parlamendi vastu võetud seadus. Seaduste rakendamiseks vajalike eeskirjade koostamisel on aga kolm peamist probleemi.

Esiteks ei saa parlamendi tehtud seadust hallata, kui valitsus ei kehtesta reegleid. Selle väljaande poster on Benami tehingute seadus. See 1988. aastal vastu võetud seadus andis valitsusele õiguse benami vara konfiskeerida. Rohkem kui 25 aastat olid sellised kinnisvarad arestimise suhtes immuunsed, kui valitsus ei kehtestanud asjakohaseid eeskirju. Isegi täna puudub teave seaduse täieliku, osalise või nullrakendamise kohta, kui reeglid puuduvad.Teine probleem on kodanike ja ekspertide häälte puudumine eeskirjade koostamise protsessis. Avalik arutelu ja tagasiside võivad tuvastada võimalikke lõkse seaduse rakendamisel. Siiski on vaid käputäis tehtud seadusi nõudnud reeglite kohta avalikkuse tagasisidet. Valitsusel puudub ka järjekindel mehhanism reeglite tegemisel tagasiside küsimiseks.

Kolmas probleem on parlamendi väga piiratud ressursid valitsuse eeskirjade koostamise kontrollimiseks. Eelmisel aastal tehti erinevate seaduste alusel ligikaudu 1200 reeglit. Parlamendil on nende eeskirjade läbivaatamiseks ainult kaks komisjoni. Lisaks suurele töömahule teeb nende ülesande keerulisemaks see, et nad peavad üle vaatama erinevate seaduste alusel koostatud tehnilised reeglid.

Meie riigis kehtib üle tuhande seaduse. Meie eeskirjade koostamise protsess vajab põhjalikku läbivaatamist, et tagada kooskõla parlamendi kavatsuste vahel seaduste tegemisel ja nende seaduste rakendamise vahel valitsuse eeskirjade kaudu. Eeskirjade koostamise protsessiga seotud probleemide lahendamiseks on antud mitmeid soovitusi.

Parlament on soovitanud valitsusel kehtestada eeskirjad kuue kuu jooksul pärast seaduse vastuvõtmist. Et valitsus sellest ajakavast kinni peaks, tegi ta ettepaneku, et reeglite koostamise protsess peaks algama paralleelselt seaduse väljatöötamisega. Nende soovituste elluviimine tagab, et valitsus ei saa parlamendi tahtest mööda minna ja on sunnitud rakendama kõiki seadusi. Et tagada parlamendi kontrolli eeskirjade väljatöötamise üle, tuleks valitsuselt nõuda korrapäraselt parlamendi ees avaldusi erinevate seaduste kohaste eeskirjade kujundamise ja rakendamise kohta. 2014. aastal soovitas sekretäride komisjon kabinetisekretäri juhtimisel, et kõik uued põhiseadused peaksid sisaldama sätet eeskirjade eelnõude avaldamise kohta. Selle soovituse järgimine suurendab avalikkuse osalust ja tõstab eeskirjade kavandiga seotud probleemid esile enne nende avaldamist.

Parlamendil on 24 teemakohast komisjoni, mis kontrollivad seadusi. Need komisjonid jälgivad ka erinevate ministeeriumide tööd. Riigikogu kodukorda tuleks ajakohastada nii, et kahe komisjoni asemel oleksid need 24 komisjoni volitatud ministeeriumide koostatud eeskirju läbi vaatama. Arvestades nende keskendumist eri ministeeriumidega seotud spetsiifiliste tehniliste ja valdkondlike küsimuste järelevalvele, toob selline muudatus parlamendis reeglite kontrollimisel kaasa väga vajaliku ranguse.

Valitsus peab tunnistama, et seaduse heakskiitmine parlamendis on vaid pool võidetud võidust. Seadus annab vaid raamistiku lahenduseks. Selle tõhusaks rakendamiseks peab valitsus koostama üksikasjalikud eeskirjad.

Kirjanik on PRS-i seadusandliku uurimistöö seadusandliku ja kodanikuühiskonna kaasamise juht